nothing

همیشه متنفرم از کارهایی که ناتمام میگذارم ... از شیرهایی که در یخچال میگذارم و تاریخ مصرفشان تمام میشود قبل از اینکه درش را حتی باز کنم ... از دف نوازی ناتمام ... از کارشناسی ارشد ناتمام ... از لباسهای خوابی که هیچوقت نپوشیدمشان ... . 

حالت میوه گندیده ای را دارم که که گوشه ای افتاده و بی خیال به اطراف نگاه میکند ! تا اینکه کلاغی پیدا میشود و شروع به نوک زدنش میکند، تا وقتیکه تمام شود. تمامٍ تمام . 

بی هدفم و روزها به سرعت باد در گذرند ... .

/ 4 نظر / 6 بازدید
سهراب

و وبلاگی که مرتب آپ نمیکنی و بهش سر نمیزنی رو هم اضافه کن خانوم مهندس.

جوراب پاره و انگشت ازاد

اوه ! درکت می کنم می دونم چی می گی

راحله

کارهای ناتمامی که بعضی هاشون هدفهای بزرگ و همیشگی زندگی بودن.... نمی دونم چرا فکر رسیدن به خیلی چیزها از خودشون خیلی جالبترن !

الآنی

کلاً چیزای نا تمام تا دلتون بخواد زیاده! دف نوازی رو خوب اومدی... برای من فکر کردن به دف نوازی ناتمام یکی از مهم ترین خودآزاری هاست! دیگه بگذریم از کتاب های نصفه نیمه... خاطرات نیمه نوشته شده... همیشه فکر می کنم یه روز سراغ همه ی اون کارا میرم و تمومشون می کنم... انگار زندگی موقع تموم شدنش از من اجازه میگیره!!!!