شب سال نو

با موهای مسی کوتاه روی زمین نشسته ام . ناخنهای مانیکور شده صورتی با گل سفیدی بر آن را داخل پاکت چیپس میگردانم ، چیپسی بر میدارم و داخل ظرف ماست و خیار فرو میکنم ! لیوان نیمه از شراب قرمز را برمیدارم و در حالی که از در بزرگ بالکن به کوچه پر از آتش و ترقه و جنب و جوش نگاه میکنم تا آخر سر میکشم .

به سفره هفت سین نگاه میکنم ، تخم مرغ را فراموش کرده ام مثل آینه و قرآن ... .

آخرین شب سال 1391.

/ 4 نظر / 5 بازدید
دل مشغولی های یک پدر باردار

نوش جونت ما موندیم بی شیشه .پریشب تا صبح نشستیم و هرچه بود و نبود سر کشیدیم .حتا ته شیشه ها را قطره قطره روی زبان چکاندیم و بی مزه خوردیم و رفت

پینه دوز

سال نو مبارک امیدوارام که سالی سرشار از خیر وبرکت و شادی داشته باشی [گل]

آنا

تو هنوز تو قرن 21 مشروب می خوری؟؟؟؟بدنت داغون شده از دورن

طناز

چیپس و ماست و خیار و مشروب؟!؟!؟! آخه این دیگه چه ترکیبیه؟!؟!؟!؟[متفکر][سبز]