خواب

واقعا" خواب مقوله عجیبیه ...

 بعضی وقتها خواب میبینی . دلنشین تر خوابهایی هستند که شدید واقعیند و وقتی از خواب بیدار میشی توی شکی که آیا خواب بود یا واقعیت ...

خواب کسی رو میبینی که دیگه توی زندگیت نیست و شدیدا" دلتنگش بودی ، حسش میکنی با تمام وجودت ,از ته ته دلت خوشحالی و قلبت تندتر می زنه .

شاید اگر یکی توی خواب نگاهت کنه متوجه لبخند کمرنگ گوشه لبت یا سرخی کمرنگ گونه هات بشه ...

/ 2 نظر / 4 بازدید
negi

[ماچ] برای منم خیلی پیش اومده مخصوصا از وقتی اومدم...!!!