آنچه گذشت!!

من استعفا دادم!!!!!!!!!

و خلاصه متوجه شدم اشکال کار از کجاست... تا موهام رو فر کردم حالم خوب شد! اما دیگه استعفا داده بودم و باعث آبروریزی بود که بگم آقا من غلط کردم ، حالا در این اوضاع شب عیدی کار کجا بود .

شب عید مادربزرگ کوچی سکته کرد و دعواهای من و کوچی سر اینکه عید کجا بریم هم به اتمام رسید و در بیمارستان و سپس گورستان عید را سپری نمودیم !

اما اندر فواید گندیدگی اخیر بگم که ٢ کیلو کم کردم ، قوزبند میبندم ، پولمان را پس انداز کردیم و عید ولخرجی نکردیم و پول را از کشور خارج نکردیم ، یک دنیا لباس خریدم و در آخر موهایم هم فرفری شده ...( این هم نیمه پر لیوان را دیدن).

اما آس قضیه اینجاست . شما من را هیچوقت دست کم نگیرید . از فروردین در یک شرکت دیگر ( در همان زمینه کاری ( تا فهمیدند دارم میام بیرون ازم دعوت کردند بیام اینجا)) کار میکنم و حقوقم هم ٣/١ اضافه شده ، محل کارم نزدیکتر ، نهارهاش لذیذتر ... هورااااااااااااا

   + ندا - ٢:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱٩ فروردین ۱۳۸۸